บทที่ ๑๘: ศีลมหาสนิท

(หน้า ๕๓ – ๕๔)

พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท เพื่อมอบพระองค์เป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณของเรา เราเกิดมาต้องกินอาหาร เพื่อช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและมีกำลังแข็งแรง. ฝ่ายวิญญาณก็เช่นกัน เรามีศัตรูคือปีศาจ, คนชั่ว และตัวเราเอง คอยมาล่อลวง. เราจึงต้องอาศัยศีลมหาสนิท เพื่อช่วยบำรุงวิญญาณให้แข็งแรง สามารถต่อสู้กับศัตรูฝ่ายวิญญาณได้.
 
 
~~~บทเรียน~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
๑๐๕. ศีลมหาสนิท คืออะไร ?
ตอบ: ศีลมหาสนิท คือ ศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งบรรจุพระกาย, พระโลหิต, พระวิญญาณ และพระเทวภาพของพระเยซูคริสตเจ้า ภายใต้รูปปรากฏของปังและน้ำองุ่น. 

๑๐๖.พระเยซูคริสตเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิทเมื่อไหร่ ?
ตอบ: พระเยซูคริสตเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท เวลาค่ำวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ คือวันก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน.

๑๐๗. ก่อนพระสงฆ์เสกศีล มีอะไรบนพระแท่น ?
ตอบ: ก่อนพระสงฆ์เสกศีล มีแต่ปังและน้ำองุ่น.

๑๐๘. เสกศีลแล้ว มีอะไรบนพระแท่น ?
ตอบ: เสกศีลแล้ว มีพระเยซูคริสตเจ้าทั้งครบ อยู่ใต้รูปปรากฏของปัง และยังอยู่ครบใต้รูปปรากฏของน้ำองุ่น.

 
~~~ภาวนา~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ขอสรรเสริญ นมัสการ และสมนาคุณพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท เสมอเป็นนิตย์. อาแมน.

Advertisements
เผยแพร่ on กุมภาพันธ์ 14, 2009 at 2:02 pm  ปิดความเห็น บน บทที่ ๑๘: ศีลมหาสนิท  
%d bloggers like this: